اولین آزمون برخط #لیگ_جت

اولین آزمون برخط #لیگ_جت

جهاد تبیین| #جت | جمعه سوم آذر

🔰اولین آزمون برخط #لیگجت در استان چهارمحال و بختیاری در مناطق ۱۷ گانه با موضوع #تیمسازی با شرکت ۵۵۷۴ نفر از اعضای تیم های دانش آموزی برگزار شد.

این اقدام پس از برگزاری جلسات تیم سازی در مدارس و تایید مربی انجام شد.