افتتاحیه لیگ بزرگ دانش آموزی جت بزرگترین رویداد جهاد تبیین دانش آموزی ▫️دورهمی و جشن به همراه خانواده بزرگ جت با حضور استاد #دوستدار |شهرکرد|۵ شنبه| ۱۱ آبان| ساعت ۱۵ | مکان فرهنگسرای بزرگ شهرکرد

دورهمی و جشن فرهنگ سرا

افتتاحیه لیگ بزرگ دانش آموزی جت
بزرگترین رویداد جهاد تبیین دانش آموزی

▫️دورهمی و جشن به همراه خانواده بزرگ جت

با حضور استاد #دوستدار

|شهرکرد|۵ شنبه| ۱۱ آبان| ساعت ۱۵ |

مکان فرهنگسرای بزرگ شهرکرد