دومین آزمون برخط لیگ جت

دومین آزمون برخط لیگ جت

با پایان یافتن زمان آزمون مرحله دوم لیگ دانش آموزی جت ۷۲۵۶ نفر موفق به مشارکت شدند.

در این مرحله مربیان گرامی در آزمون شرکت #نکرده و آمار فوق مربوط به اعضای تیم ها می باشد.

یه رکورد عالی

#عالی

#احسنت