رسم فاطمی لیگ جت

مادرم مظلومه بود و یاور مظلوم ها

🔳پویش رسم فاطمی

◾️دانش آموزان عزیز #لیگ جت شما میتوانید به همراه مربی و هم تیمی هاتون در پویش #رسم فاطمی در ایام عزاداری حضرت زهرا

شرکت کرده و یکی از فعالیت های ذکر شده در پوستر را انجام دهید و عکس و فیلم هاتون را تا #یک_شنبه در پشتیبانی ایتا یا شاد برای ما ارسال کنید🚀✨